En familiehåndbok om Hydrocephalus
Til barn, voksne og deres pårørende

Boken er tredelt. Den første delen henvender seg til små barn, hvor det er et barnekapittel som heter «Norman er syk og må på sykehus». Den andre delen henvender seg til store barn, hvor det er praktiske og faglige spørsmål om hydrocephalus og med svar på disse spørsmålene. Den tredje delen henvender seg til de voksne.

Det har vært av stor betydning for oss å lage og skrive en bok om diagnosen hydrocephalus. Vi er en familie som ble berørt av denne diagnosen da vår datter fikk hydrocephalus for noen år siden. Den gang hadde vi tusen spørsmål og bekymringer.

Vi savnet virkelig en bok som kunne fortelle oss om hva hydrocephalus er, og få mer kunnskap om symptomer, behandlinger, shunts, ventiler, komplikasjoner og faglige begreper. Vi ønsket også å få vite mer om hvordan det er å leve med hydrocephalus, og derfor har vi skrevet om noen av våre tanker og følelser rundt diagnosetidspunktet – tanker og følelser som kan komme når ditt barn er sykt, og om de friske barna som står i skyggen av sin syke bror eller søster.

Vi håper boken vil være til stor glede, og hjelpe andre barn og voksne med denne diagnose, samt deres pårørende.